Asia Now / by Satoshi Saikusa

logoAsiaNOW.png

Asia NOW

Stand A107

Kim KOTOTAMALUNE - Toshio SAEKI - Satoshi SAÏKUSA - Mitsuru TATEISHI

17-21 Octobre 2018

9 Avenue Hoche,
Paris, 75008

www.asianowparis.com

Photos : Charles Roussel / Courtesy Ocula